Lira - tai programinių įrangų visuma, skirta skirtingo tipo konstrukcijų skaičiavimui bei projektavimui. Programoje yra tobulas skaičiavimo procesorius, kuriuo galima paskaičiuoti konstrukcijų statikos, dinamikos, pastovumo rodiklius, neribojant mazgų ir elementų skaičiaus.

Lira pagrindinės funkcijos:

Išvystyta intuityvi grafinė vartotojo aplinka

Galingas daugiafunkcijinis procesorius

Išvystyta baigtinių elementų biblioteka, leidžianti kurti kompiuterinius modelius praktiškai bet kokių konstrukcijų, strypines plokščias ir erdvines schemas, kevalus, plokštes, sijas-sienutes, tūrines konstrukcijas, membranas, bei kombinuotas sistemas, susidedančias iš baigtinių įvairaus tankumo elementų (plokštės ir kevalai paremti strypais, rėminės-ryšinės sistemos, plokštės ant tampraus pagrindo ir kt.)

Dinaminio poveikio skaičiavimas (seismika, vėjas įvertinant pulsaciją, vibracinės apkrovos, impulsas, smūgis, spektras)

Konstrukcinės gelžbetoninių ir plieninių elementų sistemos pagal SNiT ir EC normas

Plieno sortamentų bazių redagavimas

Ryšys su kitomis grafinėmis ir dokumentacijos sistemomis (dxf ir mdb)

Patogi dokumentacijos sistema

Galimybė keisti sąsajos ir/arba dokumentacijos kalbą bet kuriame projektavimo etape

Įvairios matavimo vienetų sistemos ir jų kombinacijos

Be to, PK Lira turi papildomų unikalių galimybių:

Greitai veikiantys lygčių sistemų sudarymo ir sprendimo algoritmai

Superelementinis modeliavimas su vizualizacija visuose skaičiavimo etapuose, leidžiantis nuimti bet kokius sprendžiamos užduoties apribojimus. Yra konstrukcijos skaičiavimo pavyzdžių, kur superelementiniai modeliai turi virš 6mln nežinomųjų

Fizinio netiesiškumo modulio įvertinimas įvairių netiesinių nepriklausomybių s-e pagrindu

Geometrinio netiesiškumo įvertinimo moduliai, leidžiantys apibrėžti didelius konstrukcijų poslinkius nekeičiant formos, taip pat nustatyti keičiamų konstrukcijų pirminę pusiausvyros formą – atskirų lynų, vantynių santvarų, kabančių vantinių denginių, membranų

Didelis rinkinys specialių baigtinių elementų, leidžiantis sudaryti adekvačius kompiuterinius modelius sudėtingiems ir neeiliniams statiniams. Pavyzdžiui: baigtinis elementas, modeliuojantis mazgų pasiduodamumą; baigtinis elementas, modeliuojantis grunto darbą už konstrukcijos ribų; baigtinis elementas, modeliuojantis įtempimo įrenginį ir leidžiantis užtikrinti apibrėžtą pirminį konstrukcijos kontūro įtempimą arba surasti reikiamą įtempimą, užtikrinantį apibrėžtą geometriją

Specializuotas procesorius BRIDGE, leidžiantis kurti infliuenčių paviršius vartotojo nurodytuose tiltinės konstrukcijos elementuose nuo judančios apkrovos

Specializuotas procesorius ASSEMBLAGE plus, leidžiantis sekti konstrukcijos įtempimų būvį statybos metu: daugkartinis skaičiuojamosios schemos keitimas, laikinų atramų įrengimas ir pašalinimas ir t.t. Šis procesorius taip pat leidžia atlikti aukštybinių pastatų iš monolitinio gelžbetonio statybos kompiuterinį modeliavimą įvertinant betono standumo ir stiprumo pokyčius dėl laikino išlietos masės užšaldymo ir kt. faktorius

Specializuotas procesorius Dynamics plus, realizuojantis tiesioginio judesio lygčių integravimo metodą laike ir leidžiantis atlikti konstrukcijos elgsenos kompiuterinį modeliavimą veikiant dinaminės apkrovoms, tame tarpe įvertiant ir netiesiškumą.

Moduliai: LIR-VISOR, LIR-ARM, LIR-LARM, LIR-STC, LIR-SRS, LIR-SB.