Mokymo kurso apžvalga

 

Instruktoriaus vedamas autorinis mokymo kursas supažindina su architektūriniu projektavimu programoje AutoCAD Architecture.

Ypatingas dėmesys skiriamas darbo su programa praktinių įgūdžių įsigijimui. Mokymo pavyzdžiams naudojami pakankamai sudėtingų projektų sudarymai nuo pradžios iki galo, įtraukiant daugumos labiausiai pasitaikančių užduočių sprendimus.

Bazinis mokymo kursas skirtas tiek vartotojams, neturintiems kompiuterinio projektavimo patirties, tiek ir patyrusiems projektuotojams.

Kiekvienas mokymo kursų klausytojas aprūpinamas viskuo, kas reikalinga sklandžiam mokymo procesui: nuo darbo vietos su kompiuteriu, kuriame įdiegta mokymams reikalinga programinė įranga, iki blonknoto su rašikliu svarbiems akcentams pasižymėti.

 

Mokymo kurso trukmė: 20 akad.val.

Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis AUTODESK sertifikatas.

 

Baigusiems kursus nemokamai teikiame konsultacijas programinės įrangos panaudojimo klausimais. Po mokymo kursų mūsų klientai gali kreiptis dėl reikalingų konsultacijų neribotą laiką.

 

Mūsų klientai gali gauti prieigą prie Virtualaus Mokymo Centro ir naudotis metodine mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi.

 

Mokymo kurso temos

 

Pamokos - I Dalis

 

- Patalpų Planavimas;
- Patalpų Sudarymas Ploto Apskaičiavimui Aukšto Plane;
- Spalviškai Užpildyto Prezentacinio Plano Sudarymas;
- Patalpų Specifikacijos Sudarymas;
- Pastato Apvalkalo;
- Sudarymas Linijų Konvertavimas Į Apvalkalo Sienas;
- Komponavimo Tinklo Sudarymas;
- Komponavimo Tinklo Sudarymas Linijų Pagrindu;
- Apdarinės Sienos Sudarymas;
- Įėjimo Sudarymas;
- Plokščių Sudarymas;
- Pamatinės Plokštės Sudarymas;
- Vidinių Pertvarų;
- Sudarymas Pertvarinių Sienų Sudarymas;
- Durų ir Langų Išdėstymas;
- Tualeto Patalpų Komponavimas;
- Baldų Išdėstymas;
- Stogo Sudarymas;
- Valminio Stogo Sudarymas;
- Valminio Stogo Redagavimas.

 

Pamokos - II Dalis

 

- Projekto Sudarymas;
- Apžvalga: Brėžinių Valdymas Projekte;
- Pastato Projekto Sudarymas;
- Lygių Pridėjimas Į Projektą;
- Konstrukcijos sudarymas;
- Konstrukcijos Sudarymas Brėžinio Pagrindu;
- Laiptų Konstrukcijos Sudarymas;
- Laiptinės Sudarymas;
- Elementų Sudarymas;
- Elemento Išdėstymas Ir Redagavimas;
- Vaizdų Sudarymas;
- Aukšto Plano Vaizdo Sudarymas;
- Fasado Sudarymas;
- 3D Pjūvio Sudarymas;
- Lapų Sudarymas;
- Vaizdų Išdėstymas.

 

Pamokos - III Dalis

 

- Darbas su AEC Išmatavimais;
- AEC Išmatavimų Sudarymas ir Redagavimas;
- AEC Išmatavimų Atnaujinimas;
- AEC Išmatavimų Redagavimas;
- AEC Išmatavimų Atvaizdavimo Sureguliavimas;
- Pastato Modelio Specifikacija;
- Žymėjimų Sudarymas;
- Specifikacijos Pridėjimas ir Atnaujinimas;
- Specifikacijos Išvaizdos Pakeitimas;
- Darbas su Mazgais;
- Mazgo ir Detalizazijos Vaizdo Sudarymas;
- Detalizacijos Vaizdo Išdėstymas Lape;
- Mazgo Išdėstymas Brėžinyje;
- Detalizacijos Sudarymas;
- Detalizacijos Komponentų Pridėjimas;
- Panaudojant Detalizacijos Instrumentų Paletę;
- Detalizacijos Komponentų Valdymas;
- Katalogo Paieškos Filtrų Panaudojimas;
- Detalizacijos Komponentų Pakeitimas;
- AEC Redagavimo Instrumentų Panaudojimas;
- Raktinių Pastabų ir Legendos Pridėjimas.

 

Instruktoriaus kvalifikacija

Mokymo kursą veda kvalifikuotas instruktorius Serkhio Rossete-Pidal.

 

Pagrindiniai mokymo principai

 

KOGRA nustatė naują standartą darbo su Autodesk programine įranga profesionalaus mokymo srityje.

Mes įdiegėme į mokymo procesą naujas mokymo medžiagos pateikimo ir mokymo kursų vedimo technologijas, kurios leidžia mūsų klientams gauti ir ateityje sėkmingai panaudoti didelės apimties specializuotą informaciją.

Mokymo centre KOGRA vedamų mokymų kokybė ir rezultatas nepriklauso nuo kursų klausytojų kompiuterinio raštingumo lygio, jų techninio pasiruošimo ar amžiaus.

Pateikiame keletą inovacijų, įdiegtų į mokymo procesą:

 

Gilus panirimas.

 

Nuo pat pirmos ir iki paskutinės užsiėmimų minutės kursų klausytojas pilnai „pasineria“ į darbą su programine įranga. Dabar mokymo proceso metu nebereikia blaškytis ir užsirašinėti medžiagą ar pastabas, nes tai neturi jokios prasmės – kursų klausytojas gauna visą mokymo medžiagą pilna apimtimi, t.y. tekstinę mokymo medžiagą lietuvių kalba ir video pamokas, kurios pilnai pakartoja Mokymo Centro kursus. Klausytojas gali namie užtvirtinti savo žinias. Metodinėje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms raktinėms programinės įrangos mokymo temoms.

 

Etapais dozuojamas vertikalus informacijos išdėstymas.

 

Nuoseklus, sluoksnis po sluoksnio, mokymo medžiagos išdėstymas padeda pilna apimtimi įsisavinti sudėtingą programinę įrangą. Informacijos pateikimą galima palyginti su pastato statymu: ji pateikiama tokiu būdu, kad jos suvokimas etapas po etapo remtųsi anksčiau pateikta informacija, sustiprintų ją ir sudarytų tvirtą karkasą naujos informacijos priėmimui ir suvokimui. Kiekvienas naujas sluoksnis sustiprina ir atnaujina žinias, gautas ankstesniame mokymo etape.

 

Daugkartinis, įvairiai kombinuotas, praktinis funkcijų ir operacijų panaudojimas.

 

Viso mokymo proceso metu klausytojas praktiškai dirba su mokymosi programa, pastoviai ir ne vieną kartą kiekvieno užsiėmimo metu naudoja anksčiau išmoktas funkcijas įvairiomis kombinacijomis. Tai leidžia klausytojui iki kursų pabaigos pilnai įsisavinti programinį produktą. Naudojamų funkcijų kombinacijų skaičius ir eiliškumas kruopščiai patikrintas ir organiškai įterptas į dėstomų mokymo kursų scenarijų.

 

Lygiagretus PĮ funkcijų išdėstymas ir jų panaudojimo tvarka.

 

Kompleksiniuose serijos «Suite» mokymo kursuose klausytojas lygiagrečiai gauna informaciją apie analogiškas įvairios programinės įrangos komandas ir jų panaudojimo tvarką. Tai leidžia optimizuoti mokymo procesą ir pilna apimtimi įsisavinti mokymosi programinę įrangą.

 

Tiesioginis perėjimas nuo raktinių funkcijų prie periferinių.

 

Platus mąstymas – tai viena iš sąlygų, leidžiančių ne tik greičiau įsisavinti programinę įrangą, bet ir sėkmingiau panaudoti ją ateityje. Pavyzdžiui, profesionaliame sporte, kad pasiekti aukštų rezultatų, plaukikas mokosi teisingai, giliai kvėpuoti. Mes gi mokom klausytoją „teisingai“ mąstyti. Visų mokymo kursų metu klausytojas mokosi suvokti, prognozuoti ir koordinuoti savo tolimesnius veiksmus, atliekant projektinius darbus progaminės įrangos pagalba.

 

Mokymų mastelis įmonės užduočių rėmuose.

 

Tai subalansuotas mokymo kursas profesionalams, naudojantiems programinį produktą gretimų užduočių sprendimui.

 

Mokymo medžiaga

 

Interaktyvus Mokymo Vadovas "AutoCAD Architecture"

 

Interaktyvus Mokymo Vadovas - tai profesionali mokymo medžiaga, komplektuojama specializuotiems Autodesk mokymo kursams.

Tai KOGRA sukurta profesionali metodinė mokymo medžiaga, kurioje yra praktiniai patarimai, kaip dirbti su programa AutoCAD Architecture bei efektyviai išnaudoti jos galimybes projektuojant.

Į Interaktyvų Mokymo Vadovą taip pat įtraukta darbo su AutoCAD metodinė medžiaga, kas padeda pilnai išmokti ir panaudoti programą AutoCAD Architecture pilna apimtimi.